Hiệu trưởng sẽ cấp giấy chứng nhận hoàn thành THPT

Phương án này cũng được đưa ra bàn luận tại cuộc họp của Hội đồng quốc gia giáo dục về kỳ thi THPT quốc gia vào sáng nay - 25/9 - tại Văn phòng Chính phủ.
Học sinh không có nhu cầu thi được cấp giấy chứng nhận

Theo phương án này, quyền công nhận học sinh hoàn thành chương trình THPT sẽ mở rộng tới hiệu trưởng.

Phương án này cũng được đưa ra bàn luận tại cuộc họp của Hội đồng quốc gia giáo dục về kỳ thi THPT quốc gia vào sáng nay - 25/9 - tại Văn phòng Chính phủ.
Học sinh không có nhu cầu thi được cấp giấy chứng nhận

Theo phương án này, quyền công nhận học sinh hoàn thành chương trình THPT sẽ mở rộng tới hiệu trưởng.

Cụ thể, những học sinh hoàn thành chương trình lớp 12 nếu đáp ứng các quy định của Bộ GDĐT thì được hiệu trưởng trường THPT hoặc giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên) cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình THPT. 

Còn học sinh có nhu cầu dự thi để được cấp Bằng tốt nghiệp THPT sẽ được tham gia Kỳ thi THPT quốc gia. Nội dung thi nằm trong chương trình THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12.

Tính toán thi trên máy tính nhiều lần trong năm

Với cách thức tổ chức thi cử, vào năm 2020, Bộ GD-ĐT tiếp tục tổ chức ổn định Kỳ thi THPT quốc gia trong năm 2020 như năm 2019; đồng thời, xây dựng Phương án thi xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ từ sau 2020.

Từ sau năm 2020, sẽ tính tới sự khả thi để thực hiện được trên máy tính.

Cụ thể, về phương thức tổ chức thi, sẽ tổ chức thi trên giấy như hiện nay và đồng thời chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thi trên máy tính theo lộ trình đảm bảo tính khả thi.

Đối với phương thức tổ chức thi trên máy tính thí sinh có thể tham gia dự thi một số đợt trong năm tại các địa điểm của các tổ chức khảo thí độc lập đáp ứng theo qui định của Bộ GD-ĐT, kết quả của đợt thi nào cao nhất sẽ được lựa chọn sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và có thể được các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tham khảo, sử dụng trong tuyển sinh (nếu có nhu cầu).


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng